Úradná tabuľa ÚJD SR

264/2023

č. rozhodnutia: 264/2023

č. správneho konania: 2904-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.08.2023

dátum právoplatnosti: 05.09.2023

Prílohy:

2904-2023_Rozhodnutie_264_2023_Rozhodnutie_264_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023