Úradná tabuľa ÚJD SR

263/2024

č. rozhodnutia: 263/2024

č. správneho konania: 1344-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2024

dátum právoplatnosti: 10.06.2024

Prílohy:

1344-2024_Rozhodnutie_263_2024_UJD SR 1344-2024, Rozhodnutie 263-2024-A, JE EMO 34.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024