Úradná tabuľa ÚJD SR

263/2023

č. rozhodnutia: 263/2023

č. správneho konania: 2956-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.08.2023

dátum právoplatnosti: 02.09.2023

Prílohy:

2956-2023_Rozhodnutie_263_2023_Rozhodnutie_263_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023