Úradná tabuľa ÚJD SR

263/2022

č. rozhodnutia: 263/2022

č. správneho konania: 2424-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 28.09.2022

dátum právoplatnosti: 17.10.2022

Prílohy:

2424-2022_Rozhodnutie_263_2022_Rozhodnutie_7173_263_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023