Úradná tabuľa ÚJD SR

262/2024

č. rozhodnutia: 262/2024

č. správneho konania: 2216-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2024

Prílohy:

2216-2024_Rozhodnutie_262_2024_L5153_2024_Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 262_2024.pdf
2216-2024_Rozhodnutie_262_2024_Rozhodnutie_262_2024.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024