Úradná tabuľa ÚJD SR

262/2023

č. rozhodnutia: 262/2023

č. správneho konania: 2601-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 17.08.2023

dátum právoplatnosti: 20.09.2023

Prílohy:

2601-2023_Rozhodnutie_262_2023_UJD SR 2601-2023_001, Rozhodnutie 262_2023_a, JE EBO-V2.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023