Úradná tabuľa ÚJD SR

262/2022

č. rozhodnutia: 262/2022

č. správneho konania: 2185-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.09.2022

dátum právoplatnosti: 28.10.2022

Prílohy:

2185-2022_Rozhodnutie_262_2022_Rozhodnutie 262_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023