Úradná tabuľa ÚJD SR

261/2024

č. rozhodnutia: 261/2024

č. správneho konania: 2208-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2024

Prílohy:

2208-2024_Rozhodnutie_261_2024_Rozhodnutie_261_2024.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024