Úradná tabuľa ÚJD SR

261/2023

č. rozhodnutia: 261/2023

č. správneho konania: 15-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.08.2023

dátum právoplatnosti: 05.09.2023

Prílohy:

15-2023_Rozhodnutie_261_2023_Rozhodnutie_261_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023