Úradná tabuľa ÚJD SR

261/2022

č. rozhodnutia: 261/2022

č. správneho konania: 3290-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.10.2022

dátum právoplatnosti: 04.11.2022

Prílohy:

3290-2022_Rozhodnutie_261_2022_Rozhodnutie_261_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023