Úradná tabuľa ÚJD SR

260/2023

č. rozhodnutia: 260/2023

č. správneho konania: 2903-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.08.2023

dátum právoplatnosti: 01.09.2023

Prílohy:

2903-2023_Rozhodnutie_260_2023_Rozhodnutie_260_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023