Úradná tabuľa ÚJD SR

260/2022

č. rozhodnutia: 260/2022

č. správneho konania: 3116-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.09.2022

dátum právoplatnosti: 21.10.2022

Prílohy:

3116-2022_Rozhodnutie_260_2022_Rozhodnutie 260_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023