Úradná tabuľa ÚJD SR

26/2023

č. rozhodnutia: 26/2023

č. správneho konania: 769-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 18.01.2023

dátum právoplatnosti: 20.02.2023

Prílohy:

769-2023_Rozhodnutie_26_2023_Rozhodnutie 26_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023