Úradná tabuľa ÚJD SR

258/2024

č. rozhodnutia: 258/2024

č. správneho konania: 984-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.06.2024

Prílohy:

984-2024_Rozhodnutie_258_2024_Rozhodnutie_258_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024