Úradná tabuľa ÚJD SR

258/2023

č. rozhodnutia: 258/2023

č. správneho konania: 2308-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.08.2023

dátum právoplatnosti: 31.08.2023

Prílohy:

2308-2023_Rozhodnutie_258_2023_Rozhodnutie_258_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023