Úradná tabuľa ÚJD SR

258/2022

č. rozhodnutia: 258/2022

č. správneho konania: 2421-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.09.2022

dátum právoplatnosti: 26.10.2022

Prílohy:

2421-2022_Rozhodnutie_258_2022_Rozhodnutie č. 258_2022 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023