Úradná tabuľa ÚJD SR

257/2023

č. rozhodnutia: 257/2023

č. správneho konania: 2857-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.08.2023

dátum právoplatnosti: 31.08.2023

Prílohy:

2857-2023_Rozhodnutie_257_2023_Rozhodnutie_257_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023