Úradná tabuľa ÚJD SR

256/2024

č. rozhodnutia: 256/2024

č. správneho konania: 2206-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2024

Prílohy:

2206-2024_Rozhodnutie_256_2024_Rozhodnutie_256_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024