Úradná tabuľa ÚJD SR

256/2022

č. rozhodnutia: 256/2022

č. správneho konania: 2039-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.09.2022

dátum právoplatnosti: 26.10.2022

Prílohy:

2039-2022_Rozhodnutie_256_2022_R 256_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023