Úradná tabuľa ÚJD SR

255/2024

č. rozhodnutia: 255/2024

č. správneho konania: 2583-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.06.2024

dátum právoplatnosti: 20.06.2024

Prílohy:

2583-2024_Rozhodnutie_255_2024_Rozhodnutie_255_2024.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024