Úradná tabuľa ÚJD SR

255/2023

č. rozhodnutia: 255/2023

č. správneho konania: 3000-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

3000-2023_Rozhodnutie_255_2023_R255_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023