Úradná tabuľa ÚJD SR

254/2024

č. rozhodnutia: 254/2024

č. správneho konania: 2386-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 03.06.2024

Prílohy:

2386-2024_Rozhodnutie_254_2024_Rozhodnutie_254_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024