Úradná tabuľa ÚJD SR

254/2023

č. rozhodnutia: 254/2023

č. správneho konania: 2985-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

2985-2023_Rozhodnutie_254_2023_R254_Spk ÚJD SR 2985-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023