Úradná tabuľa ÚJD SR

253/2024

č. rozhodnutia: 253/2024

č. správneho konania: 2373-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.06.2024

dátum právoplatnosti: 20.06.2024

Prílohy:

2373-2024_Rozhodnutie_253_2024_Rozhodnutie_253_2024.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024