Úradná tabuľa ÚJD SR

253/2022

č. rozhodnutia: 253/2022

č. správneho konania: 2977-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.09.2022

dátum právoplatnosti: 05.10.2022

Prílohy:

2977-2022_Rozhodnutie_253_2022_Podpísané Rozhodnutie 253_2022_6750_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023