Úradná tabuľa ÚJD SR

252/2023

č. rozhodnutia: 252/2023

č. správneho konania: 2830-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2023

dátum právoplatnosti: 29.08.2023

Prílohy:

2830-2023_Rozhodnutie_252_2023_Rozhodnutie_252_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023