Úradná tabuľa ÚJD SR

252/2022

č. rozhodnutia: 252/2022

č. správneho konania: 3115-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.10.2022

dátum právoplatnosti: 03.11.2022

Prílohy:

3115-2022_Rozhodnutie_252_2022_Rozhodnutie_252_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023