Úradná tabuľa ÚJD SR

251/2024

č. rozhodnutia: 251/2024

č. správneho konania: 2441-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

2441-2024_Rozhodnutie_251_2024_Rozhodnutie_251_2024.pdf

Aktualizácia: 03.06.2024