Úradná tabuľa ÚJD SR

251/2023

č. rozhodnutia: 251/2023

č. správneho konania: 2987-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

2987-2023_Rozhodnutie_251_2023_251.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023