Úradná tabuľa ÚJD SR

251/2022

č. rozhodnutia: 251/2022

č. správneho konania: 3114-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.09.2022

dátum právoplatnosti: 24.09.2022

Prílohy:

3114-2022_Rozhodnutie_251_2022_Rozhodnutie_251_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023