Úradná tabuľa ÚJD SR

250/2024

č. rozhodnutia: 250/2024

č. správneho konania: 2120-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.05.2024

dátum právoplatnosti: 15.06.2024

Prílohy:

2120-2024_Rozhodnutie_250_2024_Rozhodnutie_250_2024.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024