Úradná tabuľa ÚJD SR

250/2023

č. rozhodnutia: 250/2023

č. správneho konania: 2709-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.08.2023

dátum právoplatnosti: 31.08.2023

Prílohy:

2709-2023_Rozhodnutie_250_2023_UJD SR 2709-2023,Rozhodnutie_250_2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023