Úradná tabuľa ÚJD SR

250/2022

č. rozhodnutia: 250/2022

č. správneho konania: 2788-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.09.2022

dátum právoplatnosti: 24.09.2022

Prílohy:

2788-2022_Rozhodnutie_250_2022_Rozhodnutie 250_2022_6577_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023