Úradná tabuľa ÚJD SR

25/2024

č. rozhodnutia: 25/2024

č. správneho konania: 1064-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 18.01.2024

dátum právoplatnosti: 06.02.2024

Prílohy:

1064-2024_Rozhodnutie_25_2024_Rozhodnutie_25_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024