Úradná tabuľa ÚJD SR

25/2023

č. rozhodnutia: 25/2023

č. správneho konania: 952-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.01.2023

dátum právoplatnosti: 04.02.2023

Prílohy:

952-2023_Rozhodnutie_25_2023_Rozhodnutie_25_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023