Úradná tabuľa ÚJD SR

249/2024

č. rozhodnutia: 249/2024

č. správneho konania: 2453-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.05.2024

dátum právoplatnosti: 13.06.2024

Prílohy:

2453-2024_Rozhodnutie_249_2024_Rozhodnutie_249_2024.pdf

Aktualizácia: 13.06.2024