Úradná tabuľa ÚJD SR

249/2023

č. rozhodnutia: 249/2023

č. správneho konania: 2658-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2023

dátum právoplatnosti: 26.08.2023

Prílohy:

2658-2023_Rozhodnutie_249_2023_Rozhodnutie_249_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023