Úradná tabuľa ÚJD SR

249/2022

č. rozhodnutia: 249/2022

č. správneho konania: 2857-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 31.08.2022

dátum právoplatnosti: 21.09.2022

Prílohy:

2857-2022_Rozhodnutie_249_2022_Rozhodnutie_249_2022_6430_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023