Úradná tabuľa ÚJD SR

248/2024

č. rozhodnutia: 248/2024

č. správneho konania: 2451-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

2451-2024_Rozhodnutie_248_2024_Rozhodnutie_248_2024.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024