Úradná tabuľa ÚJD SR

248/2023

č. rozhodnutia: 248/2023

č. správneho konania: 2417-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 09.08.2023

dátum právoplatnosti: 28.08.2023

Prílohy:

2417-2023_Rozhodnutie_248_2023_eRozhodnutie_248_2023_.(PeriodVnRPS EMO_2_2023)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023