Úradná tabuľa ÚJD SR

248/2022 P

č. rozhodnutia: 248/2022 P

č. správneho konania: 214-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.08.2022

Prílohy:

214-2023_Rozhodnutie_248_2022 P_248.pdf

Aktualizácia: 02.02.2023