Úradná tabuľa ÚJD SR

248/2022 P

č. rozhodnutia: 248/2022 P

č. správneho konania: 738-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.08.2022

dátum právoplatnosti: 09.09.2022

Prílohy:

738-2022_Rozhodnutie_248_2022 P_rozhodnutie 248-2022 P_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023