Úradná tabuľa ÚJD SR

247/2024

č. rozhodnutia: 247/2024

č. správneho konania: 2189-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.05.2024

dátum právoplatnosti: 04.06.2024

Prílohy:

2189-2024_Rozhodnutie_247_2024_SpK UJD SR 2189-2024, Rozhodnutie, MO34.pdf

Aktualizácia: 11.06.2024