Úradná tabuľa ÚJD SR

247/2023

č. rozhodnutia: 247/2023

č. správneho konania: 2482-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.08.2023

dátum právoplatnosti: 25.08.2023

Prílohy:

2482-2023_Rozhodnutie_247_2023_Rozhodnutie_247_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023