Úradná tabuľa ÚJD SR

246/2024

č. rozhodnutia: 246/2024

č. správneho konania: 2179-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.05.2024

Prílohy:

2179-2024_Rozhodnutie_246_2024_Rozhodnutie_246_2024.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024