Úradná tabuľa ÚJD SR

246/2023

č. rozhodnutia: 246/2023

č. správneho konania: 2702-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 07.08.2023

dátum právoplatnosti: 08.08.2023

Prílohy:

2702-2023_Rozhodnutie_246_2023_246.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023