Úradná tabuľa ÚJD SR

246/2022

č. rozhodnutia: 246/2022

č. správneho konania: 2945-2022

žiadateľ: VUP

dátum vydania: 25.08.2022

dátum právoplatnosti: 16.09.2022

Prílohy:

2945-2022_Rozhodnutie_246_2022_R246_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023