Úradná tabuľa ÚJD SR

245/2024

č. rozhodnutia: 245/2024

č. správneho konania: 2442-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.05.2024

dátum právoplatnosti: 03.06.2024

Prílohy:

2442-2024_Rozhodnutie_245_2024_Rozhodnutie_245_2024.pdf

Aktualizácia: 03.06.2024