Úradná tabuľa ÚJD SR

245/2023

č. rozhodnutia: 245/2023

č. správneho konania: 2710-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.08.2023

dátum právoplatnosti: 19.08.2023

Prílohy:

2710-2023_Rozhodnutie_245_2023_Rozhodnutie 245-2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023