Úradná tabuľa ÚJD SR

245/2022

č. rozhodnutia: 245/2022

č. správneho konania: 2147-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.09.2022

dátum právoplatnosti: 27.10.2022

Prílohy:

2147-2022_Rozhodnutie_245_2022_R245_2022_aut.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023