Úradná tabuľa ÚJD SR

244/2024

č. rozhodnutia: 244/2024

č. správneho konania: 2166-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.05.2024

dátum právoplatnosti: 12.06.2024

Prílohy:

2166-2024_Rozhodnutie_244_2024_Rozhodnutie_244_2024.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024